CO2-compensatie voor gasverbruik, hoe werkt dat?

2m

CO2-compensatie is een steeds meer voorkomend begrip in de wereld van duurzaamheid. Toch zijn hier nog veel vragen en onduidelijkheden over. Sommige energieleveranciers, zoals om | nieuwe energie, dragen bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde door CO2-gecompenseerd gas aan te bieden. We leggen graag uit wat dit precies inhoudt.

Wat is CO2-compensatie?

Wanneer je aan CO2-compensatie doet, dan betekent dit dat je de hoeveelheid CO2 die je uitstoot op een andere manier weer terugdringt. Het resultaat hiervan is dat er netto geen extra CO2 bijkomt. CO2-compensatie kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het planten van bomen of het vervangen van een kolencentrale door een windmolenproject.

Wanneer je een energiecontract afsluit met groene in plaats van grijze stroom, dan ben je al goed op weg om de uitstoot van CO2 te verminderen. Maar naast stroom hebben we (meestal) ook gas nodig. Tegenwoordig kun je vaak kiezen voor CO2-gecompenseerd gas. De CO2 die je produceert met je gasverbruik wordt dan door jouw leverancier gecompenseerd op een andere plek. Daarmee produceer je dus nog wel CO2, echter wordt deze op een andere plek gereduceerd.

Waarom CO2-gecompenseerd gas?

De reden waarom er CO2-gecompenseerd gas wordt aangeboden, is simpel: op dit moment kunnen we nog niet zonder aardgas. In Nederland willen we uiteindelijk helemaal stoppen met het gebruik van gas, maar dat proces zal nog enige tijd gaan duren. Er wordt wel al volop geïnvesteerd in gasloze woningen, maar er zijn nog miljoenen huishoudens aangesloten op het gasnet. Omdat we ook het energieverbruik van deze groep willen verduurzamen, ontvangen zij van ons CO2 gecompenseerd gas. Op die manier kunnen ook zij meedoen met de energietransitie en zullen zij niet langer bijdragen aan de toename van CO2 in de atmosfeer.

Wil je je steentje bijdragen door minder gas te gebruiken? Bekijk dan onze tips voor gas besparen.

Wat doet om | nieuwe energie voor CO2-compensatie?

om | nieuwe energie verduurzaamt het gas dat wordt geleverd door middel van een vergroeningsproject. Dit is het run-of-the-river Allain Duhangan project. Waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke stroming van de rivier en dit om te zetten in 192 MW elektriciteit.

De vraag naar energie stijgt de komende jaren in India flink door de groei van de bevolking en toegenomen welvaart.
Om dit op te vangen is een aantal jaren geleden begonnen met de exploitatie van deze rivier. Het doel van de projectactiviteit is elektriciteit op te wekken met behulp van hernieuwbare waterkrachtenergie en deze via het elektriciteitsnet aan omliggende regio’s te leveren. Het project, dat een stroomopwaarts gelegen is, heeft minder impact op het milieu in vergelijking met een waterkrachtcentrale op basis van een reservoir.

Het project bevindt zich in het Kullu-district van Himachal Pradesh (Noord-India).
Het project zal bijdragen aan het opvangen van pieken en energietekorten in de noordelijke regio van het land.
De centrale zal de uitstoot van broeikasgassen met 400.000 ton per jaar verminderen.
Voor de duurzame ontwikkeling van India is het noodzakelijk om de transitie te maken naar hernieuwbare energiesystemen.

Naast dat dit project zorgt voor meer duurzame energie, zorgt het ook voor meer kansen. Daar kan je hier meer over lezen.

Help mee om bomen te doneren en nog meer CO2 te compenseren!

Sinds kort is het voor klanten van om | nieuwe energie mogelijk om via het om | ambassadeursprogramma een fruitboom te laten planten in Voedselbos Zonnegoed. Deze bomen zullen bijdragen aan meer biodiversiteit, opname van CO2 en een klimaatbestendige en natuurinclusieve manier van voedselproductie.