Haal jij energie uit gas? Wanneer je nog steeds gas gebruikt, dan heb je daarin een duurzamere keuze. Toch is het gebruik van gas in principe niet duurzaam, want er wordt altijd CO2 uitgestoten. Het is daarom beter om geen gas te gebruiken. Waarom bestaat er dan toch zoiets als een duurzame keuze?

Twee soorten

Kan gas afnemen duurzamer?

Wanneer je nog steeds gas gebruikt, dan heb je daarin een duurzamere keuze. Toch is het gebruik van gas in principe niet duurzaam, want er wordt altijd CO2 uitgestoten. Het is daarom beter om geen gas te gebruiken (zie onze tips rond gas besparen). Waarom bestaat er dan toch zoiets als een duurzame keuze? Dat geldt alleen voor twee soorten:

  • Biogas
  • CO2 gecompenseerd gas

Het is goed om onderscheid te maken tussen deze twee. Want beide soorten worden aangeduid als een duurzamere keuze en het is verstandig om te weten om wat voor soort gas het gaat. Is energie uit gas eigenlijk wel duurzaam?

Biogas of CO2 gecompenseerd
Biogas en CO2 gecompenseerd gas zijn een duurzamere keuze
Biogas
Biogas is hernieuwbaar
Gemaakt uit biomassa

Biogas

Biogas wordt gemaakt uit biomassa; rioolslib, mest, tuinafval, of resten groenten en fruit. Doordat er vergisting plaatsvindt, wordt het organische materiaal omgezet in biogas. Op deze manier wordt er energie uit gas gehaald. Daarna wordt de kooldioxide verwijderd en zo ontstaat er een gas dat duurzamer is. Omdat er biomassa wordt gebruikt voor biogas, is het gas hernieuwbaar een duurzaam. Aardgas daarentegen wordt gemaakt door middel van fossiele grondstoffen. Deze raken op en dragen bij aan de vervuiling van het milieu.

Gebruik aardgas wordt gecompenseerd

CO2 gecompenseerd gas

CO2 gecompenseerd gas of klimaat gecompenseerd gas is aardgas waarvan CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door tegenhangende projecten, zoals het planten van bossen of investeren in milieuvriendelijke en duurzame energieopwekking. Op deze manier willen ze deze vorm van gas duurzamer maken, al blijft het gas dat CO2 uitstoot.

Hier lees je hoe om | nieuwe energie het gas compenseert.

Rising gas prices
Voor CO2 gecompenseerd gas zijn grootschalige projecten nodig
Hoe groen is het daadwerkelijk?
Waar komt het gas vandaan?

Hoe duurzaam is mijn energie uit gas?

Omdat alle vormen van gasgebruik minder milieuvriendelijk zijn dan het gebruik van groene stroom is het altijd verstandig om na te gaan hoe “duurzaam” het gas daadwerkelijk is. Om wat voor soort biomassa gaat het? En bij CO2 gecompenseerd gas, of het meest strenge internationale keurmerk voor klimaatcompensatie gegeven is. Op deze manier weet je hoe duurzaam jouw energie uit gas daadwerkelijk is. Bij groene stroom wordt een garantie van oorsprong (gvo) afgegeven. Dit is te vinden op het stroometiket van iedere energieleverancier. Op dit etiket staat hoe de elektriciteit is opgewekt en waar het vandaan komt. 

om | nieuwe energie

De groenste energieleverancier

om | nieuwe energie staat al vijf jaar bovenaan in het jaarlijkse Onderzoek Duurzaamheid Energieleveranciers, opgesteld door vier maatschappelijke organisaties – Natuur & Milieu, WISE, Consumentenbond en Greenpeace. Hierin staat welke stroomleveranciers op welke manier een bijdrage leveren aan de omslag naar schone stroomvoorziening.

Lees hier meer over onze groene energie! Het doel is om Nederland steeds verder te verduurzamen. Doe dus ook mee met onze beweging en zorg voor impact.

om nieuwe energie consumentenbond
Ons collectief, om | nieuwe energie, al 5 jaar lang bovenaan met een 10!