Groene energie is energie, die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Deze groene energie heeft minder tot geen uitstoot van schadelijke broeikasgassen en helpt bij het nastreven van een beter klimaat.

Wat is groene energie en hoe herken je het?

Groene energie

Groene energie is energie die op een milieuvriendelijke manier is opgewekt. Er zijn meerdere soorten groene energie. De groene energie kan opgewekt zijn door zonnepanelen, windmolens of andere duurzame manieren van opwekken.

Wil je groene energie? Dan zoek je naar een duurzame vorm van energie die het milieu niet belast. Groene energie is namelijk niet duurder. Maar wat is dan wel het verschil? Wat is groene energie precies en hoe herken je het?

Wat is groene energie en hoe herken je het?
Een spaarlamp gaat 10x langer mee en gebruikt 1/5 deel stroom vergeleken met de gloeilamp.
Beschikbaar voor iedereen
Onze coöperaties wekken voor honderdduizenden huishoudens groene stroom op.
Onuitputtelijk en schoon

Wat is groene energie?

Groene energie is energie die niet wordt opgewekt uit fossiele grondstoffen, zoals aardolie, aardgas of steenkool, maar door schone, onuitputtelijke bronnen, waarbij geen of minder CO2 wordt uitgestoten.

Bijvoorbeeld door wind, water en zon: hernieuwbare bronnen. De opwekking van groene energie brengt geen of weinig schade aan het milieu met zich mee. Een andere term voor groene energie is duurzame energie.

Milieuvriendelijk opgewekt

Groene stroom

Groene stroom is gewoon elektriciteit, maar dan op milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: waterkrachtwindenergiezonne-energiekernenergie of aardwarmte.

Deze milieuvriendelijke elektriciteit wordt vervolgens, samen met de grijze stroom, verspreid via het elektriciteitsnet en komt bij de huishoudens in Nederland terecht. Nederlandse groene stroom heeft wel voorrang op grijs opgewekte stroom.

Dus hoe meer er wordt opgewekt, hoe groener het net en dus hoe groener de stroom uit het stopcontact.

Milieuvriendelijk opgewekt
Zonne-energie is ouder dan Flevoland. Zonlicht omzetten in elektriciteit werd in 1839 ontdekt. Flevoland bestaat vanaf 1968!
Biogas of CO2 gecompenseerd
Omdat alle types gas dezelfde eigenschappen als aardgas hebben, hoeven apparaten niet aangepast te worden.
Biogas of gas met CO2-compensatie

Duurzamer gas afnemen

Bij gas zal er altijd een hogere CO2-uitstoot zijn dan bij elektriciteit, het is dus niet helemaal groene energie. In andere woorden, volledig groen gas bestaat (nog) niet. Het is dus beter om geen gas te gebruiken. Dat is nog niet voor iedereen een optie. Toch is er een duurzame keuze: biogas en gas met CO2-compensatie.

Biogas is gas dat is ontstaan uit biomassa, zoals mest, tuinafval of resten groenten en fruit. Dit organisch materiaal vergist en wordt dan omgezet naar biogas. Door het verwijderen van kooldioxide wordt het gas duurzamer.

Bij gas met CO2-compensatie gaat het om gebruik van aardgas, waarvan de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld het planten van bossen of investeringen in duurzame energieopwekking.

Zo kan je het nagaan

Hoe groen is het daadwerkelijk?

Bij groene stroom wordt een garantie van oorsprong (gvo) afgegeven. Dit is te vinden op het stroometiket van iedere energieleverancier. Op dit etiket staat hoe de elektriciteit is opgewekt en waar het vandaan komt. Het is belangrijk om hier op te letten wanneer je een nieuw energiecontract afsluit.

Hoe groen is het daadwerkelijk?
Meer dan 30% van alle energie thuis wordt verspild. Sommigen zeggen zelfs wel 50%.
Weinig groene stroom, veel GvO's
100% groene energie bij om | nieuwe energie

Weinig groene stroom, veel GvO's

In Nederland is het afsluiten van groene energie contracten populair, maar in veel andere Europese landen niet. In andere landen geven energiebedrijven hun klanten de keuze tussen groene en grijze stroomcontracten, dit gebeurt op een andere manier dan in Nederland. Nederland is op de moment een van de voorlopers op het gebied van groene stroom opwekken.

Dit zorgt voor een tegenstrijdige situatie. Er is in Europa nog te weinig groene stroom: de Europese doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie zijn nog niet gehaald.

Tegelijkertijd is er in Europa een overschot aan GvOs. Dit is niet het geval bij om | nieuwe energie. Onze groene energie is 100% groen en dat kunnen wij bewijzen ook.

De groenste leverancier
Ons collectief, om | nieuwe energie, al 7 jaar lang bovenaan met een 10!
Ranking groene energie

De groenste leverancier

In het jaarlijkse Onderzoek Duurzaamheid Energieleveranciers, opgesteld door drie maatschappelijke organisaties – Natuur & Milieu, WISE en de Consumentenbond – staat welke stroomleveranciers op welke manier een bijdrage leveren aan de omslag naar schone stroomvoorziening.

Hierbij worden ze beoordeeld op drie cruciale onderdelen: investeringen, inkoop en levering. De meest duurzame stroomleverancier op alle drie de onderdelen staat telkens bovenaan de ranglijst met het hoogste cijfer.

De grootste stroomleveranciers behoren nog steeds niet tot de Koplopers, zij hangen vaak onderaan.

om | nieuwe energie staat al 7 jaar lang bovenaan met een 10. Dit, omdat wij onze stroom lokaal en duurzaam opwekken, deze zelfde stroom leveren aan de mensen in de regio en de winst investeren in nieuwe opwek projecten en in het verlagen van de energietarieven om zo duurzame stroom voor iedereen bereikbaar te maken.

Het doel is om Nederland op deze manier steeds verder te verduurzamen. Doe dus ook mee met onze beweging en zorg voor impact.

 

De zon heeft nog voor miljarden jaren aan energie
De oplossing tegen klimaatverandering?
Een onuitputtelijke bron van energie

Zonne energie

In Nederland proberen we steeds meer zonne energie op te wekken. Zonne energie kan een belangrijke oplossing zijn in de strijd tegen klimaatverandering en het gebruik van fossiele brandstoffen.

De zon vormt een onuitputtelijke bron van energie en behoort tot de groenste stroom die er is. Je ziet dan ook dat steeds meer mensen zonnepanelen aanleggen. Vanuit de overheid en energieleveranciers worden er zelfs complete zonneparken aangelegd. De zonne energie vormt een enorme bron voor groene stroom.

Een nadeel van grote zonneparken is dat dit enorm veel ruimte in beslag neemt en regelmatig onderhoud nodig heeft. Nederland is al een klein land, daarom is dit op termijn misschien niet de beste oplossing. Daarom zijn er plannen om ook zonneparken op de zee aan te leggen, daar is in ieder geval een stuk meer ruimte!

De grote groei in de aanleg van zonnepanelen en zonneparken is in ieder geval een positieve ontwikkeling in de zoektocht naar hernieuwbare energiebronnen en het is niet ondenkbaar dat zonnepanelen in de toekomst een vast onderdeel van het Nederlandse straatbeeld zijn.

Wat is een warmtenet?
Aardgas zorgt voor een hoge CO2 uitstoot
Waar willen we vanaf?

Fossiele brandstoffen

Voor meer dan een eeuw lang kenden we niets anders dan dat fossiele brandstoffen de enige manier was om gas en energie op te wekken. Deze brandstoffen waren voornamelijk aardolie, aardgas, steenkool en ”schoon fossiel”. Dit laatste wordt vooral gezien als tussenoplossing, omdat het in feite reeds uitgestoten CO2 afvangt en opbergt.

Deze vervuilende fossiele energie heeft een grote impact gehad op klimaatverandering. Deze brandstoffen stoten namelijk een grote hoeveelheid CO2 uit. CO2 is een broeikasgas en absorbeert warmte. Dit is dan ook voor een groot deel verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

Daarom proberen de Nederlandse overheid en de EU steeds meer in te zetten op groene energie. Er zijn genoeg groene energiebronnen waar tot nu toe te weinig mee is gedaan. Om nieuwe energie is voorloper op dit gebied en levert groene stroom uit Nederland.

Om is al jaren de groenste energieleverancier van Nederland en voorziet Nederlandse huishoudens van energie en gas uit duurzame energiebronnen. Op deze manier hopen wij dat Nederland stap voor stap volledig van fossiele brandstoffen afstapt.

Verschillende beleid per land
Decennia lang kenden we niets anders dan grijze stroom
Wat is grijze stroom?

Grijze stroom

Grijze stroom is simpelweg milieu onvriendelijke en niet duurzame energie. Dit is onder te verdelen in fossiele brandstoffen (aardgas, steenkool en schoon fossiel) en kernenergie. Helaas waren dit de voornaamste energiebronnen die wij de afgelopen decennia in Nederland hebben gebruikt.

Kernenergie valt onder grijze stroom, omdat er bij de productie van de energie afval ontstaat dat moeilijk op te slaan is. Een voordeel is wel dat er bij de productie weinig tot geen CO2 vrij komt. Daarom wordt er in het kabinet en de Europese Unie overwogen om toch meer in te gaan zetten op kernenergie.

Een energieleverancier kan een certificaat voor groene stroom kopen in het buitenland
Groene energie van Nederlandse bodem
Hoe groen is Om?

Een 100% groene energieleverancier

Door de impact op het klimaat en de aanstaande uitputting van de fossiele energiebronnen zetten wij puur in op groene energie van Nederlandse bodem. Zo lopen er meerdere duurzame projecten om het opwekken van lokale energie aan te wakkeren.

De groene energie wordt op verschillende manieren opgewekt uit duurzame bronnen. Zo maken wij o.a. gebruik van Nederlandse windenergie, voornamelijk uit je eigen buurt. Ook werken wij met een stroometiket, om aan te geven dat de geleverde stroom 100% groen is.

Wil jij ook een impact maken in de strijd tegen klimaatverandering? Kies dan voor 100% groene energie!