Inschrijving energieprojecten Zeeuwind en De Groene Reus loopt storm!

1m

De inschrijving voor obligaties in Windpark Krammer, het grootste burgerinitiatief van Nederland, is een enorm succes te noemen! Binnen 10 uur werd namelijk 10 miljoen euro (het maximaal te vergeven bedrag) opgehaald. Inmiddels is het bedrag zelfs ruim gestegen tot bijna 19 miljoen! Zeeuwind, lid van ons collectief, is samen met Deltawind een van de initiatiefnemers binnen het project. Voor de leden van beide coöperaties is 9 miljoen euro gereserveerd en voor de omwonenden 1 miljoen. Wat mogelijk overblijft wordt verdeeld onder de overige inschrijvers. Deze verdeling is bewust gedaan om de omgeving te laten profiteren en participeren onder het credo: Als we met z’n allen de regio gaan verduurzamen dan mogen we er ook wat aan hebben. De 34 windmolens zullen ruim 100.000 huishoudens van groene stroom gaan voorzien. Meer informatie is te vinden op www.windparkkrammer.nl.

Fotograaf: J.J. de Wit

De Almeerse energiecoöperatie De Groene Reus startte op haar beurt op 19 maart met een crowdfundingcampagne om nog eens 6 zonnecentrales te kunnen aanleggen op de daken van de Zorggroep Almere. De inschrijving liep storm. Ook hier was de inschrijving binnen 10 uur al vol en werd het streefbedrag van €206.000 behaald. Binnen dit gezamenlijke project van de Zorgroep Almere en De Groene Reus werd begin maart de eerste zonnecentrale in gebruik genomen. Deze werd gefinancierd met hulp van leden van De Groene Reus. De bouw van de centrales is voor de Zorgroep een manier om haar bedrijfsvoering structureel te verduurzamen en De Groene Reus draagt hiermee bij aan de bouw van een energieneutraal Almere.