Over de opwarming van de aarde en de oorzaak ervan is 97% van de wetenschappers het eens: het is het gevolg van menselijke activiteiten. Toch bestaat er nog vaak veel onduidelijkheid bij mensen over hoe het precies zit, waar het door komt en wat de oplossing is.

Wat is er aan de hand en hoe kunnen we het tegengaan?

Opwarming van de aarde

Over de opwarming van de aarde en de oorzaak ervan is 97% van de wetenschappers het eens: het is het gevolg van menselijke activiteiten.

Toch bestaat er nog vaak veel onduidelijkheid bij mensen over hoe de opwarming van de aarde precies zit, waar het door komt, wat de oplossing is en wat de uiteindelijke gevolgen zijn.

Sinds de industriële revolutie enorme stijging
Sinds de industriële revolutie staat de CO2-concentratie op recordhoogte
Sinds de industriële revolutie enorme stijging

Wat is er aan de hand?

CO2 is een broeikasgas die de warmte van de zon gedeeltelijk vasthoudt. Zonder deze broeikasgassen zou het op aarde veel kouder zijn. In 3 miljoen jaar is de CO2-concentratie nog nooit zo hoog geweest.

De CO2-concentratie wordt uitgedrukt in ’parts per million’ (ppm). Deze is altijd tussen de 160 en 300 ppm geweest. Sinds de industriële revolutie begin 19e eeuw is dit voor het eerst opgelopen tot een recordgetal van 415 ppm.

Dit wordt veroorzaakt door het verbanden van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) en door het kappen van bossen voor landbouwgrond en droogleggen van veengebieden.

Al deze extra broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt. Dit wordt ook wel het ‘versterkte broeikaseffect’ genoemd.

Een sneeuwbaleffect

Wat zijn de gevolgen?

Zo wordt dus meer warmte van de zon vastgehouden en stijgt de temperatuur op aarde. De stijging van de temperatuur heeft gevolgen voor het klimaat!

Ijs smelt, zeespiegel stijgt, perioden met extreme kou zijn afgenomen, die met extreme hitte toegenomen, toendra’s vergroenen, etc.

De temperatuur loopt steeds sneller, de opwarming van de aarde daarom ook. Doordat niet alleen de temperatuur van de lucht opwarmt, maar ook het water waar het ijs in ligt smelt het sneller.

In het ijs zitten enorme hoeveelheden opgeslagen methaan (ook een broeikasgas). Het zal de opwarming van de aarde nóg verder versterken.

Wat zijn de gevolgen?
1 augustus 2019 is 11 Gton ijs gesmolten in 1 dag, dat is een ½ meter op heel NL
Wat is er aan de hand en hoe kunnen we het tegengaan?
De zeespiegel stijgt steeds sneller: 2,5 mm/jaar in ’90 en nu 3,6 mm/jaar
Uitstoot verminderen om de warmtestijging te beperken

Hoe staan we ervoor?

De afgelopen 40 jaar is de temperatuur gemiddeld met 0,9 graden gestegen. Wetenschappers denken dat we de gevolgen waarschijnlijk nog kunnen beheersen als we de stijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 drastisch is verlaagd.

Om uit te komen op de afspraken die in het klimaatakkoord gemaakt zijn moeten we nog ongeveer 15% (23 Mton) CO2-uitstoot reduceren in 2020.

Dat gaat niet vanzelf, daar zijn forse maatregelen voor nodig. Gebeurt dit niet dan zal de opwarming van de aarde grote gevolgen hebben voor onszelf.

Klein land toch veel invloed

Nederland is toch hard op weg?

Wanneer gekeken wordt naar de volledige CO2-uitstoot per jaar per land wereldwijd, staat Nederland op de 14e plek. Als dit vertaald wordt naar uitstoot per jaar per inwoner staat Nederland zelfs de 10e plek.

Zo’n klein land heeft dus een behoorlijke impact op de CO2-uitstoot in de wereld, dus ook op de reductie ervan. Helaas hebben wij een van de minst duurzame energiemix van Europa.

Klein land toch veel invloed
Nederland moet broeikasgassen met 25% reduceren in 2020 tov 1990
Maakt 1 graad echt zoveel uit?
Het is zeker belangrijk!
Temperatuurverschil

Maakt 1 graad echt zoveel uit?

Dat de aarde warmer wordt is een feit, natuurlijk heb jij er niet zo veel last van en in Nederland kan het soms nog zelfs fijn zijn. Maar hoe erg is die ene graad temperatuurverschil?

Nou een temperatuurstijging van 1 of 2 graden °C is eigenlijk een gemiddelde. In bepaalde gebieden vindt er een sterkere stijging van de temperatuur plaats. Hierdoor raken de de weersystemen in de war.

Dit kan zorgen voor extreme weersomstandigheden. Denk aan extreme wind en veel water, orkanen, cyclonen en overstroming. Dit zorgt voor problemen onder de mens; conflict, honger, onleefbare gebieden en dus migratie.

Door de opwarming van de aarde, zullen er niet alleen meer extreme weersomstandigheden zijn, ze zullen ook langer duren. Daarom is die ene graad zo belangrijk en moet de aarde niet meer dan 1.5 °C opwarmen.

Kleine aanpassingen, grootst effect
Makkelijk toepasbare maatregelen die bij elkaar 23 Mton CO2-uitstoot verminderen
Kleine aanpassingen, grootst effect

Het kan als we willen

Wat kunnen we doen om de doelstellingen te behalen en CO2-uitstoot te reduceren? Naast de aanpassingen die gedaan kunnen worden binnen verschillende bedrijfssectoren, zoals het simpelweg naleven van bestaande wetgevingen, kunnen consumenten ook hun bijdrage leveren.

Dit is samengevat in het 40 puntenplan van Urgenda en komt neer op 5 x anders:

  • Anders wonen
  • Anders reizen
  • Anders eten
  • Anders produceren
  • Anders energie opwekken

 

De meest eenvoudige manier om een bijdrage te leveren

Anders energie opwekken

Naast bewuster omgaan met energie, zoals minder energie verbruiken en ons gedrag aanpassen, moeten we ook toewerken naar anders opwekken: eigen opwek en onafhankelijkheid van grote energiemaatschappijen.

Alleen dan kunnen we met elkaar genoeg duurzame energie in de Nederlandse energiemix krijgen en Nederland daadwerkelijk CO2neutraal laten functioneren.

Dat is de reden waarom wij zonder winstoogmerk bij alle coöperaties lokale duurzame energie-opwekprojecten uitvoeren.

Zo kan iedereen in een keer de energieverbruik van het huis of bedrijf verduurzamen. Daarnaast willen we dit voor iedereen mogelijk en betaalbaar te maken door de tarieven te verlagen.

De meest eenvoudige manier om een bijdrage te leveren
Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de tarieven en hoe duurzamer Nederland