Sommige leveranciers verrekenen de opbrengst van zonnepanelen maandelijks. Hoe zit dat bij jullie?

De salderingsregeling passen wij altijd toe op de jaar- of eindafrekening. Op de jaarafrekening wordt op deze manier het verbruik in de winter verminderd met de energie-opwek tijdens de zomer.

Wij maken dus geen maandelijkse afrekeningen, want dat zou ongunstig zijn voor klanten. De kans is namelijk groot dat men dan in de zomermaanden het (lagere) netto teruglevering tarief krijgt, omdat men meer opwekt dan men verbruikt, terwijl men in de wintermaanden moet betalen voor zowel het (hogere) levering tarief als de overheidsheffingen.

Meer over de salderingsregeling is te lezen op www.samenom.nl/salderingsregeling/

 

Wat zijn de gevolgen van het prijsplafond voor de salderingsregeling?

Het prijsplafond geldt ná het salderen.

Kom ik altijd in aanmerking voor saldering?

Je komt in aanmerking voor saldering wanneer je een elektriciteitsaansluiting hebt kleiner dan 3X80A. Daarnaast is het belangrijk dat de opwekinstallatie is aangemeld bij de netbeheerder via www.energieleveren.nl. Als de netbeheerder op de hoogte is van de teruglevering, kunnen zij dit administratief verwerken op de aansluiting. Vanaf dan kunnen wij de verwachte teruglevering meenemen in het termijnbedrag. Bij overstappen is het daarom het beste om dit binnen 10 dagen na aanmelden te doen.

Hebben jullie ook een salderingsgrens?

Volgens de wet mogen we maximaal het eigen verbruik salderen en dat doen we ook. Een voorbeeld: als je 3.000 kWh hebt verbruikt en 2.995 kWh hebt opgewekt, brengen we nog maar 5 kWh in rekening. Als je 2.995 kWh hebt verbruikt en 3.000 kWh hebt opgewekt, krijg je voor 5 kWh de terugleververgoeding.

Wat is mijn teruglevertarief?

Het tarief dat je krijgt voor teruglevering is gelijk aan het tarief dat je betaalt; dit heet saldering. Wij mogen maximaal het eigen verbruik salderen. Wanneer je op jaarbasis meer opwekt dan dat je verbruikt, dan ontvang je voor dat gedeelte een terugleververgoeding. Wat dit tarief is, vind je in onze Voorwaarden Netto Teruglevering.

Hoe gaan jullie om met teruglevering?

Wanneer je teruglevert, kom je in aanmerking voor saldering. De eigen opwek wordt afgetrokken van je verbruik. Het restant van het verbruik wordt in rekening gebracht. Wanneer je meer teruglevert dan verbruikt, dan ontvang je voor dat gedeelte een terugleververgoeding. Wat dit tarief is, vind je in onze Voorwaarden Netto Teruglevering.