Steun de petitie tegen CO2 opslag

1m

Tijdens de presentatie van het regeerakkoord kwam het nieuwe kabinet met grootse klimaatplannen. Nog nooit was er zo’n groen kabinet geweest. Toch zitten er een aantal haken en ogen aan de veelbelovende maatregelen.

Onderdeel van de plannen is namelijk om de uitstoot van CO2 te reduceren door deze ondergronds op te slaan. Daar zullen de SDE+ subsidies, die grotendeels worden opgebracht door onszelf via onze energierekening, voor gebruikt gaan worden. Deze zijn echter bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie via bijvoorbeeld zon en wind. Het opslaan van CO2 is symptoombestrijding en pakt de bron van de CO2 uitstoot niet aan.

De om | coöperaties leveren een concrete bijdrage aan de energietransitie door duurzame projecten te realiseren. De SDE+ subsidie speelt een belangrijke rol om deze projecten, die daadwerkelijk zorgen voor minder CO2, mogelijk te maken. Door de SDE+ subsidie in te zetten zoals het huidige kabinet dit wil, worden bedrijven niet gestimuleerd om hun CO2 uitstoot te verminderen en kunnen er minder duurzame energie projecten worden gestart. Geen goede zet dus.

Wij steunen daarom de petitie ‘Ik betaal niet mee aan de opslag van CO2’ van Natuur & Milieu tegen het gebruik van de SDE+ subsidie voor CO2 opslag onder de grond.

Help ook mee en teken de petitie: https://www.natuurenmilieu.nl/petitie-opslag-co2/