Wil je weten waar je energie vandaan komt? Op het Stroometiket kun je zien waar en hoe jouw stroom wordt opgewekt.

Weten waar je stroom vandaan komt
Op het Stroometiket vind je de samenstelling van jouw elektriciteit uit het voorgaande jaar.
Écht duurzaam of niet?

Weten waar je groene stroom vandaan komt

Wanneer je groene energie afneemt, dan wil je natuurlijk zeker weten dat deze energie ook daadwerkelijk op een duurzame manier wordt opgewekt.

Ieder jaar stelt jouw energieleverancier daarom een Stroometiket samen. Het Stroometiket geeft inzicht in de herkomst van jouw stroom.

Welke energiebronnen zijn er ingezet? Waar wordt die energie opgewekt? En wat zijn de milieuaspecten hiervan?

Het Stroometiket moet door iedere leverancier voor 1 mei worden gepubliceerd en je ontvangt deze meestal tegelijkertijd met je jaarafrekening.

Met het Stroometiket kun je de duurzaamheid van verschillende leveranciers gemakkelijk vergelijken.

Zo weet je of je echt groene stroom hebt!

Consument en zakelijk
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert de juistheid van het Stroometiket.
Check of je het juiste stroometiket bekijkt

Consument en zakelijk

Bij de meeste leveranciers verschilt de samenstelling van stroom die bedoeld is voor de consumentenmarkt van de stroom voor de zakelijke markt. Let er dus goed op dat je het juiste Stroometiket erbij pakt.

Het Stroometiket wordt gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat wordt o.a. gedaan met behulp van een Garantie van Oorsprong (GvO).

Een GvO is een bewijs dat de geleverde stroom ook daadwerkelijk op een duurzame manier wordt opgewekt.

Voor iedere megawattuur (MWh) aan duurzaam opgewekte groene stroom wordt er een GvO aangemaakt. De gegevens op het Stroometiket moeten dus overeen komen met de GvO’s van de leverancier.

Hoe groen is jouw leverancier?
Voor iedereen die overstapt, geldt dat onze stroom weer een stukje groener wordt. Bekijk onze projecten.
Hoe groen is jouw leverancier?

Een mix van energiesoorten

Jouw stroometiket kan uit verschillende energiebronnen bestaan, zoals kolen of aardgas (fossiele bronnen) kernenergie (radioactief afval), zonne- en windenergie (hernieuwbare bronnen), etc. Daarmee weet je dus precies hoe grijs of groen jouw leverancier eigenlijk is.

Bij om | nieuwe energie wekken we ‘slechts’ op 2 manieren op: met zonne energie en windenergie uit Nederland.

Dit zijn hernieuwbare energiebronnen. Zo weet je zeker dat onze energie, echt uit groene stroom bestaat. Wij hebben geen grijze stroom!

Toch krijgen we uiteindelijk allemaal dezelfde stroom uit het stopcontact: een mix van alle energiesoorten bij elkaar.

Groene stroom en grijze stroom. Maar, groene stroom heeft altijd voorrang op grijze elektriciteit.

Dus hoe meer mensen overstappen op écht groene energie, hoe meer groene stroom!