Run of the river in India

2m

Let op! Dit is een oud project waarmee CO2-uitstoot werd gecompenseerd. Hoe wij momenteel ons gas compenseren, lees je hier.

Verra CO2-compensatieproject.

De vraag naar energie stijgt de komende jaren in India flink door de groei van de bevolking en toegenomen welvaart.
Om dit op te vangen is een aantal jaren geleden begonnen met de exploitatie van een 192 MW run-of-the-river Allain Duhangan. Waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke stroming van de rivier en dit om te zetten in elektriciteit.

Het doel van de projectactiviteit is elektriciteit op te wekken met behulp van hernieuwbare waterkrachtenergie en deze via het elektriciteitsnet aan omliggende regio’s te leveren. Op dit moment wordt meer dan 70% van de stroom opgewekt met fossiele brandstoffen (steenkool, diesel, gas, enz.).

Het project bevindt zich in het Kullu-district van Himachal Pradesh (Noord-India).
Het project zal bijdragen aan het opvangen van pieken en energietekorten in de noordelijke regio van het land.
De centrale zal de uitstoot van broeikasgassen met 400.000 ton per jaar verminderen.
Voor de duurzame ontwikkeling van India is het noodzakelijk om de transitie te maken naar hernieuwbare energiesystemen.

Impact op de bevolking

– De projectactiviteit bevordert de infrastructurele ontwikkeling zoals wegen e.d. in het gebied, hetgeen ten goede komt aan de plaatselijke gemeenschappen;
– Het tekort aan energie in de regio wordt door dit project aangevuld;
– Werkgelegenheid zowel tijdens de bouw als door onderhoud voor zowel geschoolde als ongeschoolde arbeidskrachten;
– Verbeterde en uitgebreide medische en onderwijsfaciliteiten;
– De projectactiviteiten leiden ook tot meer zakelijke kansen voor lokale belanghebbenden zoals leveranciers, fabrikanten, aannemers. Dit alles geeft meer financiële zekerheid en een algehele ontwikkeling van de regio.

Impact op klimaat en milieu

– Het project, dat een stroomopwaarts gelegen is, heeft minder impact op het milieu in vergelijking met een waterkrachtcentrale op basis van een reservoir;
– Het project draagt bij aan het overbruggen van de kloof tussen vraag en aanbod van elektriciteit door groene energie te produceren;
– Geen elektriciteit die opgewekt is door met fossiele brandstoffen gestookte elektriciteitscentrales.

Verra (Verified Carbon Standard)
Een van de kwaliteitsstandaarden is de Verified Carbon Standard. Eisen waar VCS-projecten aan moeten voldoen:

– Alleen duurzame energie- en energie efficiencyprojecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het land en het klimaat.
– Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit VCS-rechten.

Sustainable development goals

Projecten moeten voldoen aan minimaal drie Sustainable Development Goals, vastgelegd door UN tijdens het Klimaatakkoord van Parijs in 2015.

Op de lange termijn biedt het project een significante bijdrage aan de energie-transitie in India.
Het project werkt aan reductie en compensatie van CO2-uitstoot én levert een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor een beter klimaat en betere leefomstandigheden voor de lokale bevolking.