Nederland is een waterland. Maar geldt dat ook voor  de energieproductie met waterkracht? Waterkracht is een duurzame vorm van energie, die is opgewekt uit stromend water.

Nederland een waterland?

Wat is waterkracht

Waterkracht is een duurzame vorm van energie, die is opgewekt uit stromend water. Dat klinkt heel goed, maar hoe werkt het precies en wat zijn de voor- en nadelen van waterkracht?

Nederland is een waterland. Maar geldt dat ook voor  de energieproductie met waterkracht?

Nederland een waterland?
Eigenlijk is een waterkrachtcentrale een soort moderne watermolen.
Hoe wordt waterkracht gebruikt voor energie?
Een waterkrachtcentrale gaat gemiddeld meer dan 75 jaar mee.
Het bewegende water door stroming geeft energie

Hoe wordt waterkracht gebruikt voor energie?

Op verschillende manieren wordt water gebruikt voor het opwekken van energie. Hier wordt dus gebruik gemaakt van de kracht van het water: Waterkracht!

Waterturbines wekken elektriciteit op door een systeem wat op een fietsdynamo lijkt. De as van de turbine zit onder water en ziet eruit als een scheepsschroef.

Die as gaat draaien door de stroming van het water; doordat die is gekoppeld aan een generator, wekt de as elektriciteit op als die draait. Dit kan door bijvoorbeeld de verschillende getijden, een stromende rivier of golven.

Waterkrachtcentrales maken gebruik van de grote stroomsnelheid van water dat snel naar beneden stroomt. Deze staan voornamelijk in bergachtige gebieden. Echter zijn daar ook periodes wanneer er minder neerslag of smeltwater is.

Om toch zeker te zijn van voldoende aanvoer van water, ligt water opgeslagen in aangelegde stuwmeren. Hier is een groot hoogteverschil, waardoor een groot elektrisch vermogen van enkele honderden megawatt kan ontstaan.

Deze waterkracht levert dus veel energie op!

Energie uit waterkracht kent voor- en nadelen

Hoe duurzaam is waterkracht?

Water als bron is onuitputtelijk en er ontstaan bij de productie van de energie geen schadelijke stoffen zoals CO2, het is in dat opzicht duurzaam. Waterkracht is dus zeer milieuvriendelijk.

Waterkracht kent helaas ook nadelen. Stuwdammen kunnen plaatselijke natuurgebieden en ecosystemen aantasten en er  moet goed in de gaten worden gehouden dat niet veel vissen sterven, doordat ze niet langs de centrales kunnen komen.

Verder is het nog onbekend of de vorming van methaangas door rottingsprocessen in stilstaand water een probleem is. Methaangas draagt namelijk, net als CO2, bij aan de versterking van het broeikaseffect.

Energie uit waterkracht kent voor- en nadelen
De grootste waterkrachtcentrale is de Drieklovendam in China. Een andere beroemde stuwdam is de Hooverdam in de VS.
Water IS DE GOEDKOOPSTE BRON IN DE ENERGIEMIX
Ongeveer 11% van alle Europese elektriciteit komt van waterkracht, dat is 60% van alle duurzame stroom.
WATER IS DE GOEDKOOPSTE BRON IN DE ENERGIEMIX

Hoe komt waterenergie uit het stopcontact?

Alle energie uit waterkracht die wordt opgewekt, wordt direct op het energienet gezet. Hoe harder het water stroomt, hoe meer energie je eruit kunt halen. Dit kan niet worden opgeslagen, maar duurzame energie heeft wel voorrang omdat het goedkoper en schoner is.

Op het net wordt als volgt prioriteit gegeven aan verschillende energiebronnen: water, wind, zon, kern, gas en als laatste kolen.

In Nederland is er nog weinig energie wat opgewekt is door water. Waterkracht wordt nog niet veel gebruikt. De meeste duurzame energie komt (nog) van wind en zon. We hebben veel invloed op deze energiemix.

Als je je bij ons aansluit wordt er door jouw bijdrage meer duurzaam lokale energie opgewekt, want onze winst investeren we in nieuwe lokale duurzame opwek projecten. Hoe meer mensen kiezen voor onze groene energie, hoe groener de mix uit je stopcontact zal zijn!

Waterkracht is in Nederland nog een kleine bron

Waterkracht in Nederland

In Nederland wordt nog relatief weinig energie met waterkracht opgewekt. Van alle hernieuwbare bronnen maakt waterkracht slechts een paar procent uit. Dit komt voornamelijk doordat we in Nederland geen grote hoogteverschillen hebben.

De energie uit waterkracht wordt in Nederland met name gehaald uit de enorme hoeveelheden water die in korte tijd in ons land passeren. Hierbij maken turbines gebruik van het drukverschil vóór en achter de turbine: ‘reactie’-turbines.

Doordat de aanvoer van het water benedenstrooms (dicht bij zee) veel regelmatiger is dan bovenstrooms (dicht bij de bron), is de aanleg van stuwmeren niet nodig.

Wel worden de waterkrachtcentrales juist bij stuwen geplaatst, omdat dan ook het hoogteverschil gebruikt kan worden.

Binnen ons collectief heeft bijvoorbeeld Heerde Energiek een oude watermolen weer tot leven geroepen om zo lokaal en coöperatief energie op te wekken. Wij zijn dus al bezig met waterkracht!

Waterkracht is in Nederland nog een kleine bron
Het bergachtige Noorwegen haalt 99% van zijn energie uit waterkracht.
Vragen over waterkracht

Waterkracht FAQ

informatie over water energie of waterkracht
Hoe werken de de stuwdamcentrales waar water energie wordt opgewekt