In Nederland waait het veel en hard. Voor Nederland is wind daarom de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie. Windparken op land en zee produceren op grote schaal groene stroom.

Nederland is een echt windland

Windenergie

Wat is windenergie? Hoe werkt het? En hoe duurzaam is het? In Nederland waait het veel en hard. Voor Nederland is wind daarom de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

Windparken met windmolens op land en zee produceren op grote schaal groene stroom. Duurzame lokaal opgewekte windenergie is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van het importeren van stroom en gas.

Nederland is een echt windland
Een windmolen wekt per uur 18 keer meer energie op dan je nodig hebt om 24 uur lang te spinnen.
Een windmolen maakt ‘s nachts geluid van max 41 dB, gelijk aan een kabbelende beek.
Windenergie is een onuitputtelijke vorm van duurzame energie

Wat is windenergie?

Als lucht zich van het hogedrukgebied naar het lagedrukgebied verplaatst, ontstaat er wind. In een windturbine wordt die wind omgezet naar energie.

De kop van de windmolen heet de gondel, de wind zorgt ervoor dat de bladen van de rotor in beweging komen. De gondel is draaibaar, waardoor een windmolen altijd met de neus in de wind kan staan.

In de gondel zit een dynamo die de energie opwekt en vervolgens via de toren naar het stroomnet vervoerd wordt. Zo ontstaat windenergie!

Windenergie is de op een na goedkoopste bron in de energiemix

Hoe komt windenergie uit het stopcontact?

Alle windenergie die wordt opgewekt, wordt direct op het energienet gezet. Hoe harder het waait, hoe meer energie er wordt geproduceerd door de windmolens.

Dit kan niet worden opgeslagen, maar duurzame energie heeft wel voorrang omdat het goedkoper en schoner is. Op het net wordt als volgt prioriteit gegeven aan verschillende energiebronnen: water, wind, zon, kern, gas en als laatste kolen.

Dus we hebben wel degelijk invloed op de energiemix. Als je je bij ons aansluit wordt er door jouw bijdrage meer duurzaam lokaal stroom opgewekt, want onze winst investeren we in nieuwe lokale duurzame opwek projecten.

Hoe meer mensen kiezen voor onze groene energie, hoe groener de mix uit je stopcontact zal zijn!

Hoe komt windenergie uit het stopcontact?
Hoe hoger, hoe meer wind de molen vangt en hoe meer energie geproduceerd wordt.
Wind is de duurzaamste manier van opwekken
In de praktijk draait een windmolen minstens 95% van de tijd. Je kan dit controleren in de Windcentrale app.
Windenergie blijft afhankelijk van het weer

Hoe efficiënt is een windmolen?

Het lijkt soms alsof de windmolens vaak stil staan, maar een windturbine start al met draaien bij windkracht 2. Bij windkracht 10 wordt de windmolen stilgezet, in verband met veiligheid.

Een windmolen van 3 MW in Nederland wekt jaarlijks voldoende stroom op voor 2000 huishoudens. Dat is ruim 6.000.000 kWh aan elektriciteit.

Wind is de duurzaamste manier van opwekken

Hoe duurzaam is een windmolen?

Over het algemeen levert een windmolen in de eerste 3 tot 6 maanden al evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost aan stroom.

Een windmolen gaat gemiddeld tot 20 tot 30 jaar mee. Daarna wordt de windmolen gesloopt. Moderne windmolens kunnen goed gerecycled worden en leveren daarom nauwelijks afval op. Veel materialen kunnen zelfs hergebruikt worden voor nieuwe windmolens.

Ten opzichte van andere energiebronnen maakt een windmolen gebruik van een onuitputbare bron en stoot bij het opwekken geen CO2 uit. Daarnaast is er niet direct een probleem als er één windmolen uitvalt. Dit heeft geen grote gevolgen voor de gehele productiecapaciteit van een windpark.

Wind is de duurzaamste manier van opwekken
De grootste turbines in NL produceren 22.000 MWh per jaar: voor 6500 huishoudens.
Windenergie uit Nederland
De 4 voordelen van windenergie
Windenergie uit Nederland

Wat zijn de voordelen van windenergie?

Wij vinden het belangrijk dat Nederland gebruik maakt van windenergie. Waarom? Omdat windenergie een geweldige manier is om groene stroom te produceren. Dit zijn de voordelen van windenergie:

  • Groene energiebron: Het waait vrijwel altijd in Nederland, dus windenergie raakt nooit op en is écht groen.
  • Duurzaamheid: Windenergie is een vorm van duurzame energie en waarbij geen CO2 vrijkomt tijdens de opwek.
  • Locatie: Veel locaties in Nederland zijn geschikt voor het plaatsen van windmolens.
  • Energie onafhankelijk: Windmolens maken ons energie onafhankelijk. Nu en in de toekomst.
Vroeger was er weerstand tegen de klassieke windmolens. Tegenwoordig zijn zij cultureel erfgoed.
bekijk onze windprojecten

Windprojecten

Om zoveel mogelijk mensen van windenergie te voorzien zijn wij altijd bezig met het opzetten van mooie lokale windprojecten. Dit zijn bijna altijd burgerparticipaties waar je als inwoner van het gebied aan mee kan investeren.

Wil je liever lokale windenergie afnemen? Dat kan ook! Wij zorgen ervoor dat je lokale duurzame energie verbruikt en dan draag je ook meteen bij aan de nieuwe projecten en het verlagen van de energietarieven! Hier is een overzicht van alle (windenergie) projecten bij jou in de buurt.

Veelgestelde vragen over windenergie

FAQ

Veelgestelde vragen over windenergie
Hier vind je de meest gestelde vragen over windenergie, met de antwoorden natuurlijk!