Nieuwe energie

Met tientallen lokale energiecoöperaties door het hele land wekken we lokaal duurzame energgie op, samen met burgers in hun eigen buurt of regio. Zo kun je met eigen ogen zien waar jouw duurzame energie vandaan komt!

Wil je weten waar wij dit doen? 

  • Zonder winst oogmerk

    Het geld wat verdiend wordt aan het leveren van de lokale energie aan de regio wordt geïnvesteerd in nieuwe lokale duurzame projecten en in het verlagen van de energiekosten.

  • Lokaal opgewekt

    Alle energie wordt lokaal op een duurzame manier opgewekt. Op deze manier kan je duurzame energie afnemen, maar ook meedoen aan projecten of er gewoon even langsgaan om te kijken.

  • Energietransitieversnellen

    Door lokaal duurzame energie op te wekken en af te nemen versnellen we de energietransitie; we worden namelijk minder afhankelijk van grote bedrijven, overheden of het buitenland.