Veel mensen willen profiteren van schaalvoordeel door samen energie in te kopen. Zij schrijven zich dan in voor een energie inkoop collectief en wachten dan tot voor hen de goedkoopste energieleverancier is gevonden, die al deze klanten in een keer een goedkope aanbieding doet.

Lokale energie in Nederland
Profiteren van schaalvoordeel door met elkaar energie in te kopen.
Samen sta je sterk

Collectief inkopen van energie

Veel mensen willen profiteren van schaalvoordeel door samen energie in te kopen. Zij schrijven zich dan in voor een energie inkoop collectief en wachten dan tot voor hen de goedkoopste energieleverancier is gevonden, die al deze klanten in een keer een goedkope aanbieding doet.

Hiermee ben je afhankelijk van welke partijen door het inkoopcollectief worden gekozen, op welk moment je moet beslissen en dat op basis van hun criteria. Daarbij is de laagste prijs het belangrijkste.

Vervolgens betaalt de leverancier een bedrag aan het inkoopcollectief  en krijgt zij de klanten die de keuze maken mee te blijven doen.

Maar ons energiecollectief pakt het anders aan. Hier kies je zelf het moment, meldt je je zonder een groep aan en profiteer je toch van schaalvoordeel. Wil je weten hoe? Lees dan verder.

Geen tijdelijke aanbieding, maar structureel lager

Het om | collectief doet het anders

om | nieuwe energie is een collectief, maar niet zomaar een collectief. Het is het enige landelijke collectief zonder winstoogmerk.

Dit komt doordat om | nieuwe energie een collectief is van lokale energie coöperaties. Een coöperatie is een burgerinitiatief waar mensen bij elkaar komen om bewoners in de omgeving te helpen met energie besparen, maar die ook zelf energie opwekken en leveren. Het collectief zelf is ook een coöperatie.

Een coöperatie heeft als voordeel dat de klanten ook de eigenaar zijn. Zij bepalen, als ze dit willen, wat er gebeurt.

Ook heeft een coöperatie geen winstoogmerk. Hierdoor komt alle winst ten goede aan de deelnemers, doordat deze terugvloeit naar nieuwe duurzame projecten en het verlagen van de energietarieven.

 

Het om | collectief doet het anders
Een coöperatie heeft alleen en altijd het doel van de leden voor ogen.
Geen winstoogmerk, betekent allemaal profiteren
Zelf beslissen en toch structureel schaalvoordeel.
Als individu toch met elkaar

Geen winstoogmerk, betekent allemaal profiteren

Doordat om | nieuwe energie geen winstoogmerk heeft kan het collectief altijd haar doel nastreven: duurzame energie voor iedereen bereikbaar maken.

De winst wordt daarom geïnvesteerd in duurzame projecten, zodat er uiteindelijk genoeg duurzame energie is om iedereen hiervan te voorzien.

Daarnaast wordt de winst gestoken in het verlagen van de energietarieven, zodat het voor iedereen nog betaalbaarder wordt.

Dus hoe meer mensen met onze collectieve beweging mee doen, hoe duurzamer Nederland wordt en hoe goedkoper de prijs.

Op deze manier is het dus een inkoopcollectief waar we met elkaar structureel profiteren, zonder vast te zitten aan de keuze van een groep, periode of niet-duurzame criteria.