Een coöperatie is anders dan een ‘normaal’ bedrijf. Het is een groep van leden mét een bedrijf. De activiteiten van dat bedrijf voorzien de behoeften van de leden.

Onafhankelijk en duurzaam in de energiebranche
Een lokaal, duurzaam energie initiatief zonder winstoogmerk.
Onafhankelijk en duurzaam in de energiebranche

Het heft in eigen handen

Om je steentje bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland, is het mogelijk om je aan te sluiten bij een lokaal duurzaam energie-initiatief. Zo’n initiatief is opgezet door een groep burgers die met elkaar duurzame energie opwekken.

Dit doen zij om onafhankelijk te zijn van (grote) commerciële energieleveranciers. Op deze manier bepalen de burgers zelf waar de energie vandaan komt en waar de geldstromen heen gaan.

Zo’n initiatief van een groep burgers noemt men een ‘energiecoöperatie’. Wat is een coöperatie? Wat doet een energiecoöperatie? En hoe kan je meedoen?

Democratisch en voor belang van de leden

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is anders dan een ‘normaal’ bedrijf. Het is een groep van leden mét een bedrijf. De activiteiten van dat bedrijf voorzien de behoeften van de leden. Een coöperatie heeft een bestuur en leden. De leden zijn eigenaar van de coöperatie.

Het doel van een coöperatie is het vervullen van de belangen van de leden, en dus niet om zo veel mogelijk winst te maken zoals bij commerciële bedrijven.

De activiteiten die worden uitgevoerd door een coöperatie zijn activiteiten die de leden niet, niet renderend genoeg of niet goedkoop genoeg zelf kunnen uitvoeren. Door krachten te bundelen en gebruik te maken van schaalvoordelen kan dit met een coöperatie wel.

Leden van een coöperatie kunnen op democratische wijze bepalen wat er gedaan moet worden om de belangen van de leden te realiseren. Leden sluiten een overeenkomst af met de coöperatie over het kopen van een product of dienst van de coöperatie.

De coöperatie moet economische continuïteit hebben. Dit betekent dat het winstgevend moet zijn. Dit is voor een coöperatie een middel, maar geen doel.

Zelf een coöperatie opstarten of ben je er al mee bezig? Kijk dan hier:

Democratisch en voor belang van de leden
Dankzij krachtenbundeling en schaalvoordelen kunnen de projecten worden uitgevoerd.
Verduurzamen van Nederland
Verduurzamen van Nederland

Waarom meedoen?

Niet iedereen heeft een geschikt dak of eigen dak voor zonnepanelen. En niet iedereen kan de investering voor een zonneinstallatie opbrengen. Door financieel deel te nemen in onze energiecoöperatie, kan je toch investeren in zonne- of windenergie.

Dat levert je vaak een financieel voordeel op, want je krijgt er korting op je energierekening mee, én je helpt actief mee om jouw omgeving te verduurzamen. Groene energie uit jouw eigen buurt voor jouw eigen buurt!

Opwekken, besparen en leveren
De coöperatie maar ook de projecten, zijn in handen van de lokale bewoners.
Opwekken, besparen en leveren

Wat doet een energiecoöperatie?

Een energiecoöperatie wekt duurzame stroom op. Dit kan via zonnepanelen en windmolens. Een energiecoöperatie start bijvoorbeeld een project met zonnepanelen op een dak van een zwembad of boerderij bij hen in de buurt.

Bij deze projecten worden de burgers betrokken door hen mee te laten investeren tegen een goed rendement. Hierdoor is ook de opwek in handen van de lokale bewoners.

Naast energie opwekken zijn veel energiecoöperaties ook bezig met energie besparen en gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of isolatie.

In Nederland zijn energiecoöperaties belangrijk voor de energietransitie. Om de doelen te kunnen behalen is lokale opwek een must. De mensen die deze initiatieven starten zijn vaak vrijwilligers, die het heft in eigen handen nemen om Nederland te verduurzamen.

Naast het verduurzamen van Nederland, wordt de lokale economie gestimuleerd, doordat de opbrengsten van projecten weer geïnvesteerd worden in de lokale gemeenschap.

Wil je op de hoogte blijven van lokale projecten of tips ontvangen over hoe te besparen? Dan kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Een collectief van coöperaties

Energiecoöperatie om | nieuwe energie

Binnen de coöperatie om | nieuwe energie zijn de leden de lokale coöperaties. De lokale coöperaties werken zoals hierboven beschreven en zijn op hun beurt weer eigenaars van om | nieuwe energie.

Het is dus een collectief van coöperaties waar zij als lid de eigenaar van zijn. Binnen het collectief wordt ervoor gezorgd dat de levering en facturatie van de energie goed verloopt. Daarnaast kunnen op deze manier de lokale coöperaties hun krachten bundelen, schaalvoordeel creëren en meer bereiken bij het verduurzamen van Nederland.

En op deze manier hebben de leden van de lokale coöperatie dus zeggenschap in hun energieleverancier. Ook het collectief heeft geen winstoogmerk waardoor de middelen lokaal terugvloeien naar duurzame opwekprojecten en het verlagen van energietarieven voor iedereen.

Wil je ook deel uitmaken van een lokale energiecoöperatie voer dan je postcode in en meld je aan:

Het om | collectief doet het anders
Het collectief is ook een coöperatie en heeft daarom dezelfde voordelen als de lokale coöperaties.