Bij het opmaken van jouw energierekening, bekijkt je energieleverancier hoeveel energie jij hebt afgenomen bij de leverancier en zelf hebt teruggeleverd aan het net.

Dankzij salderen ontvang jij geld voor energie-opwek
Salderen betekent dat je energieverbruik wordt verminderd met de energie die je zelf opwekt.
Het verrekenen van verbruikte en opgewekte energie noemen we salderen

Wat houdt salderen in?

Wanneer je duurzame energie opwekt met je eigen zonnepanelen, dan kun je die energie rechtstreeks gebruiken voor de apparatuur die op dat moment aan staat.

Soms zal je meer stroom opwekken dan je op dat moment aan energie nodig hebt. Deze extra energie wordt dan teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Daarmee ben je in feite een energieproducent en draag je bij aan het vergroten van de hoeveelheid duurzame stroom in Nederland.

Maar er zullen ook momenten zijn, waarop je meer energie verbruikt dan je opwekt. Bijvoorbeeld wanneer de zon minder fel schijnt. In die gevallen neem je ook energie af via je energieleverancier.

Bij het opmaken van jouw energierekening, bekijkt je energieleverancier hoeveel energie jij hebt afgenomen en zelf hebt teruggeleverd. Dit laatste wordt vervolgens afgetrokken van je totale energieverbruik, waardoor je energierekening omlaag gaat. Dit verrekenen van energie wordt salderen genoemd.

De salderingsregeling bij om | nieuwe energie

Hoe passen wij salderen toe?

Saldering moet worden toegepast over je volledige afrekening. We passen deze dan ook toe op je jaar- of eindafrekening. Dat doen we, in het geval van een dubbeltarief, als volgt:

  • We tellen je teruglevering normaal en teruglevering laag bij elkaar op. Dit is je totale teruglevering, oftewel alle energie die jij met je zonnepanelen hebt teruggeleverd.
  • Eerst verminderen we je levering normaal met deze totale teruglevering.
  • Is er daarna nog teruglevering over, dan verminderen we je levering laag met dit restant.
  • Heb je na vermindering van je totale levering nog een restant teruglevering over, dan noemen we dit je netto teruglevering.

Benieuwd hoe dit in de praktijk werkt? Bekijk dan hieronder onze rekenvoorbeelden en lees verder waarom wij op deze manier salderen.

Bespaartips
Voor de teruglevering bovenop je totale energieverbruik geldt een netto teruglevering tarief.

Rekenvoorbeeld salderingsregeling

Hoe zit het nou precies?
Net zonnepanelen aangeschaft? Vraag dan aan je leverancier of je maandbedrag omlaag kan.
Tarieven & Voorwaarden
Wil je meer weten over je jaarafrekening en wat je hierop ziet?

Meerdere tarieven en overheidsheffingen

Meerdere tarieven
Saldering vindt plaats op je jaar- of eindafrekening. Wanneer je een Flex of Variabele overeenkomst hebt, is er meestal sprake van meerdere tarieven gedurende de afrekenperiode. De tarieven van Flex veranderen immers iedere maand en die van Variabel in de regel twee keer per jaar.

Is dit het geval, dan moet er een verdeling van het volume na saldering plaatsvinden.

We rekenen voor elke periode de verhouding (percentage) uit. Deze verhouding is je bruto volume in die periode ten opzichte van je bruto volume over de totale afrekening. Die verhouding berekenen we apart voor levering normaal, levering laag en netto teruglevering.

Hiermee verdelen we het gesaldeerde volume over de verschillende periodes. De saldering wordt altijd toegepast over de volledige afrekening.

In het blok hieronder staat een rekenvoorbeeld.

Enkeltarief
Heb je enkeltarief, dan blijven de rekenvoorbeelden hetzelfde, maar betaal je voor levering normaal en levering laag hetzelfde tarief, namelijk levering enkeltarief.

Overheidsheffingen
Als er na saldering nog verbruik over is (levering normaal en/of levering laag), dan betaal je daarover niet alleen het leveringstarief, maar ook de overheidsheffingen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie.

Als er na saldering netto teruglevering is, dan krijg je hiervoor het overeengekomen netto teruglevering tarief. Hierover krijg je geen overheidsheffingen uitbetaald.

Hoe zit het nou precies?

Rekenvoorbeeld meerdere tarieven

Stel je hebt na saldering 600 kWh netto teruglevering over.
Je totale teruglevering (bruto) is in periode A 400 kWh, periode B 1.000 kWh en periode C 600 kWh. Je totale teruglevering (bruto) voor de hele afrekening is dus 2.000 kWh.

We kunnen nu berekenen hoeveel procent je in elke periode hebt teruggeleverd:
Periode A: 400 / 2.000 = 0,2 (20%)
Periode B: 1.000 / 2.000 = 0,5 (50%)
Periode C: 600 / 2.000 = 0,3 (30%)

Met deze verhouding kunnen we de 600 kWh netto teruglevering na saldering verdelen:
Periode A: 600 x 0,2 = 120 kWh
Periode B: 600 x 0,5 = 300 kWh
Periode C: 600 x 0,3 = 180 kWh

Dit volume wordt per periode tegen het dan geldende tarief afgerekend, in dit geval dus het tarief netto teruglevering. Zo zorgen we voor een eerlijke verdeling, want je krijgt dus het meeste volume in de periode waarin de meeste teruglevering is.

Lever je meer terug dan je verbruikt, dan ontvang je een vergoeding
om | nieuwe energie vermindert eerst het hogere tarief, wat voor jou voordeliger is.
De toepassing van de regeling verschilt per leverancier

Wettelijke regeling

De salderingsregeling is een wettelijke regeling die is vastgelegd in Artikel 31c Elektriciteitswet 1998 en die iedere energieleverancier verplicht is om uit te voeren. De wijze waarop de salderingsregeling is vastgelegd, geeft helaas ruimte voor interpretatie en dat zorgt ervoor dat er verschil is in de wijze waarop leveranciers deze toepassen.

Wij hebben ervoor gekozen om eerst de levering normaal te verminderen met de totale teruglevering. Dat is namelijk voordeliger voor jou als klant, omdat hiermee eerst jouw verbruik met een hoger tarief wordt weggestreept.

De salderingsregeling passen wij altijd toe op je jaar- of eindafrekening. Op je jaarafrekening wordt op deze manier jouw verbruik in de winter verminderd met jouw energie-opwek tijdens de zomer.

Wij maken dus geen maandelijkse afrekeningen, want dat zou ongunstig zijn voor je. De kans is namelijk groot dat je dan in de zomermaanden het (lagere) netto teruglevering tarief krijgt, omdat je meer opwekt dan je verbruikt, terwijl je in de wintermaanden moet betalen voor zowel het (hogere) levering tarief als de overheidsheffingen.

Bij een eindafrekening kan het natuurlijk wel voorkomen dat minder dan een jaar in rekening gebracht wordt. Daar hebben wij geen invloed op, want wij moeten je verbruik afrekenen vanaf de laatste jaarafrekening tot de einddatum.

Salderen is niet in alle gevallen mogelijk

Tegen welke voorwaarden?

Salderen is niet in alle gevallen mogelijk
Over de netto teruglevering betaal je geen btw, energiebelasting en opslag duurzame energie.
De huidige salderingsregeling blijft voorlopig bestaan

Wetsvoorstel afbouw saldering

Op 13 februari 2024 is er in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling gestemd.

Het voorstel was om de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 jaarlijks af te bouwen en in zijn geheel te laten eindigen per 1 januari 2031.

De reden waarom het voorstel werd behandeld, is dat de overheid geen belasting ontvangt over de gesaldeerde stroom. Per jaar levert dit een nadeel voor de overheid op van enkele tientallen miljoenen euro’s. Omdat dit gecompenseerd moet worden, komt de rekening nu ook terecht bij de lagere inkomens. Daarnaast stimuleert het huishoudens niet om zonne-energie zelf te gebruiken, waardoor het energienet op piekmomenten van energie-opwek overbelast raakt. Tot slot zorgt saldering ervoor dat energieleveranciers hoge kosten maken voor klanten met zonnepanelen.