Met duurzame energie wordt energie bedoeld waarvan de opwekking geen of weinig schade aan het milieu met zich meebrengt. Daarnaast moet de bron ook nog eens voor nagenoeg onbeperkte tijd te gebruiken zijn.

Waarom is duurzame energie nodig?
Energiebesparing is minstens zo belangrijk als het gebruik van duurzame energie.
Waarom is duurzame energie nodig?

Duurzame energie

Wat is duurzame energie eigenlijk? En waarom is het zo belangrijk?

Duurzaam opgewekte energie is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van het importeren van stroom en gas. Maar hoe zit het precies?

Duurzaam en hernieuwbaar

Wat is duurzame energie?

Met duurzame energie wordt energie bedoeld waarvan de opwekking geen of weinig schade aan het milieu met zich meebrengt. Daarnaast moet de bron ook nog eens voor nagenoeg onbeperkte tijd te gebruiken zijn. Dat laatste heet gebruik maken van hernieuwbare bronnen.

Wat is duurzame energie?
Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot jaarlijks direct 8 ton CO2 uit door energie in huis en vervoer.
Waarom is duurzame energie belangrijk?
Nederland moet het energiesysteem verduurzamen om klimaatveranderingen tegen te gaan.
CO2 uitstoot moet minder

Waarom is duurzame energie belangrijk?

De grote uitstoot van CO2 zorgt ervoor dat de aarde steeds sneller opwarmt. Een van de oorzaken van de grote uitstoot is de opwekking van grijze energie. Bij gebruik van bijvoorbeeld kolen om energie te krijgen, komt veel energie vrij.

Duurzame energie is dus belangrijk om de uitstoot van CO2 te verlagen en dus de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierdoor worden fossiele energiebronnen vervangen door hernieuwbare energiebronnen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om te zorgen dat er steeds meer hernieuwbare bronnen bijkomen, zodat meer energie op het net duurzaam is. De duurzaam opgewekte energie krijgt hierom ook voorrang op het net.

Verschillende ontwikkelingen

Duurzame energiebronnen

Om duurzaam elektriciteit op te wekken, zijn er verschillende manieren. De meest gebruikte zijn biomassa, waterkrachtwindenergiezonne-energie, kernenergie en aardwarmte.

Biomassa en kernenergie zijn de bronnen die uit dit rijtje het meeste ter discussie staan. Bij biomassa is dat, omdat niet alle bronnen altijd even weinig CO2 uitstoten en daarmee alleen voldoen aan de term hernieuwbaar. In dit geval kunnen we dus niet spreken van volledig groene energie.

Het is dus wel belangrijk om niet alle biomassa over een kam te scheren. Kernenergie is omstreden, omdat de gevolgen buiten de opwek nog veelbesproken zijn, zoals het afval en de impact op mens en natuur bij mogelijke ongelukken.

Verschillende ontwikkelingen
De grootste zonnecentrale van de wereld staat in Marokko, die genoeg levert voor 1,1 miljoen gezinnen.
Beschikbaar voor iedereen
Hoe meer mensen meedoen, hoe duurzamer Nederland en goedkoper de energie.
Beschikbaar voor iedereen

Investeren in bereikbaarheid

Ondanks de voorrang die wordt gegeven op het net aan duurzame energie en de vele goede initiatieven om meer duurzame opwek projecten te stimuleren en uit te voeren, is er nog niet genoeg duurzame energie voor alle huishoudens in ons land.

Hierom wekken wij lokaal zelf energie op om dit aan de huishoudens in de omgeving te leveren. Daarnaast heeft het collectief om | nieuwe energie geen winstoogmerk. Alle winst wordt daarom geïnvesteerd in nieuwe duurzame energie opwek projecten, zodat er nog meer duurzame energie beschikbaar komt voor Nederlandse huishoudens.

Daarnaast wordt ook vaak aangenomen dat duurzame energie duurder is dan grijze energie. om | nieuwe energie heeft al lage energietarieven en omdat we met een gedeelte van de winst ook de energietarieven verlagen, wordt dit alleen maar voordeliger.

Hoe meer mensen mee doen met deze beweging, hoe goedkoper onze duurzame energie wordt. Dus ook bereikbaarder voor iedereen.

Nederland heeft 'groene' toekomstplannen
In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.
Duurzame energie in Nederland

Nederland heeft 'groene' toekomstplannen

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.

Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Bij om | nieuwe energie willen wij bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Om zo mee te helpen aan een groene toekomst!